Jurídic

A BGO som advocats

BGO, mitjançant els seus advocats especialitzats, pot revisar tots els seus processos i documents per tal de garantir una correcta aplicació de les normes legals a la seva estructura i redacció.

BGO posarà a disposició de l’empresa l’advocat especialista en la matèria en què l’empresa necessiti la seva intervenció, laboral, mercantil, civil, penal, etc.

Teniu dubtes sobre quin tipus de societat us convé per a la vostra empresa?

És important comptar amb un assessorament legal de qualitat previ a la presa de decisions a l’àmbit de l’empresa. A BGO t’ajudarem en el procés de creació de donar forma jurídica a la teva empresa, analitzarem la situació inicial, el tipus de servei o producte, els socis, els capitals a desemborsar i t’aconsellarem quin tipus de societat és més convenient, quin hauria de ser el capital social inicial, la manera d’administrar la societat. administrador únic?, administradors solidaris o mancomunats? Consell d’administració? retribució dels càrrecs?

Redactarem els estatuts de societat que s’adaptin a les vostres necessitats.

Té regulades totes les relacions amb els socis?

Al món de l’empresa es produeixen conflictes que necessiten una solució pactada per endavant pels socis, però no volem que aquests pactes siguin públics per la qual cosa es fa necessària la figura d’un expert que ens ajudi a redactar uns protocols de funcionament i de presa de decisions que vagin més enllà de l’estrictament regulat als estatuts de la societat.

Les relacions familiars afecten l'empresa?

A l’empresa moltes vegades es produeixen situacions que generen conflictes interpersonals i afecten les relacions familiars quan diferents membres de la família treballen per a l’empresa. En aquest moment es fa necessària l‟existència d‟una figura externa que actuï de forma professional sense veure’s afectat pels llaços familiars i que pugui aconsellar com actuar en benefici de l‟empresa. El que és bo per a la teva empresa, serà bo per a tu i el teu entorn.

Té prevista la successió a l'empresa?

Una de les causes principals que afecten les relacions familiars a l’àmbit de l’empresa familiar, es produeix en el moment en què es preveu en un futur proper la successió a l’empresa.

Quin és el moment adequat per fer-me de banda? En quin moment? De quina manera? El successor està preparat?

Per tenir resposta a aquestes qüestions, cal l’aparició del professional expert i imparcial que aconselli la manera d’enfrontar-se als dubtes que es crearan i arribar a les respostes adequades. Respostes que s’han de plasmar en un protocol familiar que regularà el futur funcionament de l’empresa i la integració de futurs membres de la família.

Es troba davant d'una situació econòmica difícil?

Malauradament, l’empresa es troba, de vegades, en situacions econòmiques problemàtiques que impliquen que l’empresari es faci una sèrie de preguntes que requereixen solucions professionals.

He de plantejar un concurs de creditors? Com, quan? Puc evitar-ho? He d’acomiadar treballadors o puc evitar-ho? He d’aplicar un expedient de regulació d’ocupació? Temporal? Amb reducció de plantilla? Reducció o suspensió de jornada?

Tots aquests interrogants només poden ser contestats per professionals experts en temes laborals i mercantils. Una decisió errònia pot reportar més perjudicis que beneficis.