Auditoria

A BGO donem valor a la seva empresa

A BGO col·laborem amb una empresa auditora de reconeguda solvència nacional i internacional, però que ajusta els seus honoraris a les petites i mitjanes empreses.

Per això, des de BGO us podem oferir els serveis d’auditoria, encara que l’empresa no tingui obligació de realitzar-la, a uns costos molt ajustats i competents.

Quan val la meva empresa? Per què necessito saber què val?

L’empresa pot tenir l’obligació de fer una auditoria dels seus comptes anuals per haver superat els llindars que la llei marca com a punt de partida per fer obligatòria l’auditoria, però en altres situacions, encara que no sigui legalment obligatori, cal comptar amb una auditoria econòmica de lempresa.

Anem a entrar en un procés de fusió, absorció, venda? Volem ampliar el capital amb l’entrada de nous socis? Vull plantejar una reestructuració del meu deute bancari? En qualsevol d’aquests moments, cal una auditoria econòmica.

Està complint totes les obligacions legals, tributàries i laborals?

A BGO estem capacitats per resoldre aquestes qüestions ja que considerem que l’auditoria no és únicament una obligació establerta per la llei, també és una eina que permet conèixer la situació real de l’empresa, tant a nivell econòmic com en el compliment de les obligacions legals . Una revisió de com estem complint pot corregir els errors comesos i evitar futures sancions administratives.

Per prendre les decisions més adequades per a la vostra empresa, cal comptar amb el major volum de dades possibles. Per això BGO té la capacitat de posar a disposició de l’empresa professionals especialitzats  amb garantia de bon servei i costos ajustats. Analitzarem la seva situació actual per quantificar els beneficis que pot obtenir d’una correcta planificació fiscal i proposarem els passos a seguir per obtenir un benefici per a la vostra empresa, utilitzant tots els mitjans que la legislació ens permeti.