Consultoria

A BGO ens impliquem a l'empresa

BGO ajuda a conèixer eines que serveixin per afrontar problemes circumstancials o estructurals de la vostra empresa. Lajudarà en laplicació de les mesures correctores necessàries en tot el procés dimplementació i reestructuració.

Té la seva empresa potencial de creixement i no sap com aconseguir-ho?

A BGO ajudem l’empresa en la presa de decisions per fomentar un creixement sostingut que garanteixi la seva continuïtat i superació de les crisis a què hagi de fer front.

Posem a disposició de l’empresa professionals qualificats per estudiar la situació de l’empresa, descobrir-ne les fortaleses i debilitats, les oportunitats i les amenaces i l’ajudem en la planificació, aportant les eines necessàries per ajudar a corregir els errors comesos i buscar un creixement sostingut i controlat.

L'empresa té dificultats de tresoreria i no sap com resoldre-les?

A BGO col·laborem en la reestructuració i optimització del deute i en la recerca de noves fonts de finançament.

Analitzem la situació financera de l’empresa, buscant les causes que l’han situat en dificultats, busquem les formes de corregir-les, gestionem un pla de viabilitat, col·laborem a implementar-les i ajudem a la reestructuració del deute.

Heu d'afrontar una inversió i no trobeu els mitjans adequats?

A BGO donem suport al creixement i internacionalització de l’empresa. Ajudem a la recerca dels fons necessaris per al finançament, mitjançant la preparació de dossiers de presentació de l’empresa per acompanyar l’empresa davant les entitats financeres.